Україна, м. Одеса, вул. Транспортна 5/1, оф.214.

+38 048 776 01 94, +38 095 602 13 44 info@skveles.kiev.ua

Author:

Заміна посадових осіб

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)   30.03.2020     (дата реєстрації емітентом електронного документа)   № 05/20     (вихідний реєстраційний номер електронного документа)   Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів […]

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)   30.03.2020     (дата реєстрації емітентом електронного документа)   № 04/20     (вихідний реєстраційний номер електронного документа)   Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів […]

Зміни до Статуту від 30.03.2020

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС»  Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента   Загальні відомості:   Повне найменування: емітента ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30217808 Місцезнаходження емітента 65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 5/1, оф.214 Засоби зв’язку Тел: […]

Повідомлення для акціонерів від 27.03.2020

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!     Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» Місцезнаходження : м. Одеса, вул. Транспортна, 5/1, оф.214   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» повідомляє, що : Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на 24.03.2020 р. дату складення переліку осіб, які мають право на участь у  Загальних зборах — що […]

Доповнення до повідомлення про проведення Зборів акціонерів 30.03.2020

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!     Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» код за ЄДРПОУ 30217808, місцезнаходження: 65039, м. Одеса, вулиця Транспортна, будинок 5/1, офіс 214   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» (надалі — Товариство) повідомляє, що у зв’язку зі зверненням Акціонера Товариства Карауш Надії Петрівни Наглядовою радою Товариства, що оформлене протоколом […]

Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів СК «Велес»

Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів  Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС»   Пропозиція вноситься від акціонера: Карауш Надії Петрівни, що володіє простими іменними акціями Товариства у розмірі 56,3487% статутного капіталу. Зміст пропозиції: Відповідно до ч. 1 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право [...]

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 30.03.2020

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!     Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» код за ЄДРПОУ 30217808, місцезнаходження: 65039, м. Одеса, вулиця Транспортна, будинок 5/1, офіс 214   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» (надалі — Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення Річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»),  […]

Повідомлення про кількість акцій

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!     Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС»                                  Місцезнаходження : м. Одеса , вул. Транспортна, 5/1, оф.214     Приватне акціонерне Товариство   «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» повідомляє, що : Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на 27.02.2020р. дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів — що [...]

ПрАТ Страхова компанія «Велес» оголошує про конкурс на аудиторські послуги

ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» ОГОЛОШУЄ ПРО КОНКУРС НА АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ АУДИТУ Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності ПрАТ «Страхова компанія «ВЕЛЕС» за 2019 рік. У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом […]

Повідомлення ПрАТ СК «Велес» від 21.12.2019

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!     Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС»                                  Місцезнаходження : м. Київ, вул. Введенська, 29/58, оф.99 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» повідомляє, що : Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на 19.12.2019р дату складення переліку осіб, які мають право на участь у  Загальних зборах - що відбудуться [...]