Україна, м. Одеса, вул. Транспортна 5/1, оф.214.

+38 048 776 01 94, +38 095 602 13 44 info@skveles.kiev.ua

Інформація споживачам на виконання вимог ч. 1 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

1) Перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання:

Фінансові послуги, що надаються фінансовою установою:
65.12 Інше страхування, крім страхування життя.

ПрАТ СК «ВЕЛЕС» надає послуги зі страхування  виключно за видами страхування відповідно до отриманих ліцензій, які розміщені за посиланням

Надання послуг із добровільного страхування здійснюється відповідно до Правил
страхування, які розміщенні за посиланням.

Послуги з обов’язкового страхування надаються відповідно до Законів України та
Постанов Кабінету Міністрів України.
Умови страхування визначаються у договорі страхування при його укладенні.
Договір страхування можна укласти звернувшись до офісу ПрАТ СК «ВЕЛЕС».

2) Вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги:

Розмір страхового платежу залежить від предмету договору страхування, страхової суми, строку страхування та інших конкретних чинників. Детальні умови договору страхування, включаючи ціну страхової послуги (розмір страхового платежу), визначені проектом договору страхування, який надається клієнту до його укладання.
 
3) Інформацію про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

Скарга подається до ПрАТ СК «ВЕЛЕС»:
у випадку, якщо клієнт ПрАТ СК «ВЕЛЕС» вважає, що з боку страхової компанії (в тому числі, будь-яких працівників або посадових осіб Товариства) мало місце порушення його прав та охоронюваних законом інтересів, то такий клієнт має право на звернення безпосередньо до Голови правління ПрАТ СК «ВЕЛЕС» Шерстньової Оксани Сергіївни шляхом його здійснення в будь-який з нижченаведених способів:

  • письмово, шляхом надсилання звернення поштою, за адресою місцезнаходження ПрАТ СК «ВЕЛЕС»: 65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 5/1, офіс 214;
  • електронною поштою на адресу: info@skveles.kiev.ua
  • усне звернення (особисте або за допомогою засобів телефонного зв’язку за номером телефону: +38 (048) 776 01 94.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів», споживачі під час укладення, зміни, виконання та припинення договорів щодо отримання (придбання, замовлення тощо) продукції, а також при використанні продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав.
У разі, якщо результатом розгляду звернення до Голови правління Шерстньової О.С., Ви не задоволені – пропонуємо звертатись до уповноваженого державного органу:

Скарга до Національного банку України:
Також, клієнт ПрАТ СК «ВЕЛЕС» може звернутись до Національного банку
України як органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:
Адреса: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, тел. 0 800 505 240
Сайт: https://bank.gov.ua/
З процедурою звернення до Національного банку України Ви можете ознайомитись за
посиланням: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-pochinaye-priymati-
zvernennya-gromadyan-schodo-roboti-nebankivskih-finansovih-ustanov

Відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню розміщенні за посиланням

Перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів:

Склад Наглядової ради ПрАТ СК «ВЕЛЕС»:

Голова Наглядової ради – Сардарян Сурен Хачатурович;

Член Наглядової ради – Сардарян Каріне Рафіківна;

Член Наглядової ради – Березовський Ілля Юхимович.

Склад Правління:

Голова Правління – Шерстньова Оксана Сергіївна;

Відокремлені підрозділи відсутні.

 

Кількість акцій фінансової установи та розмір часток, які знаходяться у власності
членів її виконавчого органу, а також перелік осіб, частки яких у статутному
капіталі фінансової установи або належна їм кількість акцій фінансової установи
перевищують 5 відсотків:
 Сардарян Сурен Хачатурович – 84 523 акцій або 56,348666% статутного капіталу.

Сардарян Каріне Рафіківна – 64 377 акцій або 42,918% статутного капіталу.

Статутний капітал ПрАТ СК «ВЕЛЕС» становить 15 000 000,00 грн., складається з
150 000 акцій.

 Кінцевими бенефіціарними власниками Товариства є:

 Сардарян Сурен Хачатурович;

 Сардарян Каріне Рафіківна.

Ознайомитися з детальною інформацією щодо власників істотної участі в надавачі
фінансових послуг та остаточних ключових учасників в структурі власності Товариства можна за посиланням