Україна, м. Одеса, вул. Транспортна 5/1, оф.214.

+38 048 776 01 94, +38 095 602 13 44 info@skveles.kiev.ua

Інформація споживачам на виконання вимог ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

Інформація про особу, яка надає фінансові послуги:

а) найменування, місцезнаходження, контактний телефон і адреса електронної пошта страховика, адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг:

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС»;
Скорочене найменування : ПрАТ СК «ВЕЛЕС» або СК «ВЕЛЕС»;
Код за ЄДРПОУ: 30217808;

Місцезнаходження та адреса, за якою приймаються скарги споживачів: 65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 5/1, офіс 214;

код за КАТОТТГ UA51100270010320268;
Тел .: +38(048)-776-01-94, E-mail: info@skveles.kiev.ua, сайт https: //skveles.kiev.ua/

б) Найменування особи, яка надає посередницькі послуги: відсутні.

в) відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги:
Дата державної реєстрації: 01.12.1998 Дата запису: 28.07.2004
Номер запису: 1071 120 0000 000061.

г)  інформацію щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків:

ПрАТ СК «ВЕЛЕС» внесена до реєстру фінансових установ 24.06.2004р.
розпорядженням № 1224, реєстраційний номер 11100898. Свідоцтво про державну
реєстрацію фінансової установи серії СТ № 211 від 21.08.2004 року.

ґ) інформацію щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної фінансової послуги:

ПрАТ СК «ВЕЛЕС» надає послуги зі страхування виключно за видами страхування відповідно до отриманих ліцензій, які розміщені за посиланням

 1. Страхова діяльність у формі добровільного страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)).
 2. Страхова діяльність у формі добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу).
 3. Страхова діяльність у формі добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.
 4. Страхова діяльність у формі добровільного страхування від нещасних випадків.
 5. Страхова діяльність у формі добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту).
 6. Страхова діяльність у формі добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного).
 7. Страхова діяльність у формі добровільного страхування фінансових ризиків.
 8. Страхова діяльність у формі добровільного страхування відповідальності перед третіми особам (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)).
 9. Страхова діяльність у формі обов`язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті.
 10. Страхова діяльність у формі обов’язкового особистого страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд).
 11. Страхова діяльність у формі обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру.
 12. Страхова діяльність у формі обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів.
 13. Страхова діяльність у формі добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров’я).
 14. Страхова діяльність у формі добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби.
 15. Страхова діяльність у формі добровільного страхування залізничного транспорту.

д) контактну інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги:

Національний банк України
Електронна скринька: nbu@bank.gov.ua
Подати звернення також можна через веб-сторінку НБУ «Захист прав споживачів» за посиланням

Для подання документів у паперовій формі:

 • засобами поштового зв’язку на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9;
 • через шафу для приймання документів, що установлена за адресою:                     м. Київ, вул. Інститутська, 11-б.
  Телефон: 0 800 505 240 або +380 44 298 65 55.

Інформація про фінансову послугу – загальну суму зборів, платежів та інших
витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний
розмір не може бути визначений – порядок визначення таких витрат:

Розмір страхового платежу та порядок його сплати регулюється кожним окремим
договором страхування та зазначається в ньому. Будь-яких інших доплат та зборів, окрім зазначених страхових платежів в договорі страхування при укладанні такого договору, не вимагається.
Оподаткування страхових виплат (виплат страхового відшкодування) здійснюється
відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Інформація про договір про надання фінансових послуг:

а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг: Страхувальник (споживач) має право на відмову від договору страхування до моменту його фактичного підписання.

б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від
договору, а також інші умови використання права на відмову від договору:

Заяви, анкети та інші документи, які надаються Страхувальником (споживачем)

Страховику як намір на укладання договору страхування, не є зобов’язанням

Страхувальника до укладання такого договору страхування. Страхувальник (споживач) має право відмовитися від Договору страхування в будь-який момент до укладання такого Договору.

в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується):

Строк дії договору страхування встановлюється за домовленістю Страховика та Страхувальника (споживача) індивідуально, відповідно до правил страхування, затверджених ПрАТ СК «ВЕЛЕС», обраних умов страхування та/або на підставі законодавчих актів, які можуть передбачати встановлення мінімального строку дії договору обов’язкового страхування.

г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій:

Наявність у клієнта права розірвати договір чи припинити договір, право дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій:

Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків зі страхувальником-фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання послуги страхування зазначені в статті 28 Закону України «Про страхування» і передбачають наступне:

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника.

Про намір достроково припинити дію договору страхування Страхувальник зобов’язаний повідомити страховика не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі
повністю.

У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові
платежі.

Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору:
Внесення змін та доповнень до договору можливе лише за взаємною письмовою згодою страховика та страхувальника. Оформлюється шляхом укладання додаткового договору до Договору страхування та підписується Страховиком і Страхувальником.

д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без
письмової згоди споживача фінансової послуги:

Збільшення фіксованої процентної ставки (страхового тарифу) за договором страхування без письмової згоди Страхувальника (споживача) неможливе. Зміна процентної ставки (страхового тарифу) здійснюється шляхом укладення між Страхувальником (споживачем)  та Страховиком додаткового договору (угоди) до договору страхування.

Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових
послуг:

*Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.
Пропозиція (зауваження)
– звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб. 
Захист прав споживачів здійснюється шляхом дотримання вимог законодавства, що регулює страхову діяльність та законодавства про захист прав споживачів.

Позасудовий розгляд скарг споживачів здійснюється у наступному
порядку:

Скарга до ПрАТ СК «ВЕЛЕС»:
У випадку, якщо клієнт ПрАТ СК «ВЕЛЕС» вважає, що з боку страхової компанії (в тому числі, будь-яких працівників або посадових осіб Товариства) мало місце порушення його прав та охоронюваних законом інтересів, то такий клієнт має право на звернення безпосередньо до Голови правління ПрАТ СК «ВЕЛЕС» Шерстньової Оксани Сергіївни шляхом його здійснення в будь-який з нижченаведених способів:

 • письмово, шляхом надсилання звернення поштою, за адресою місцезнаходження ПрАТ СК «ВЕЛЕС»: 65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 5/1, офіс 214;

 • електронною поштою на адресу: 
  INFO@SKVELES.KIEV.UA
  • усне звернення (особисте або за допомогою засобів телефонного зв’язку за номером
  телефону: +38(048)-776-01-94.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів», споживачі під час укладення, зміни, виконання та припинення договорів щодо отримання (придбання, замовлення тощо) продукції, а також при використанні продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав.
У разі, якщо результатом розгляду звернення до Голови правління Шерстньової О.С., Ви не задоволені – пропонуємо звертатись до уповноваженого державного органу:

Скарга до Національного банку України:

Також, клієнт ПрАТ СК «ВЕЛЕС» може звернутись до Національного банку
України як органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:
Адреса: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, тел. 0 800 505 240
Сайт: https://bank.gov.ua/
З процедурою звернення до Національного банку України Ви можете ознайомитись за посиланням: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-pochinaye-priymati-zvernennya-gromadyan-schodo-roboti-nebankivskih-finansovih-ustanov

Скарга до Моторного (транспортного) страхового бюро України:

З приводу послуг у сфері обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників
наземного транспорту (ОСЦВВНТ) клієнт може звернутись до Моторного
(транспортного) страхового бюро України.
Місцезнаходження: м. Київ, Русанівський бульвар, буд. 8
Поштова адреса: 02002, Київ-2, а/с 272
Сайт: http://www.mtsbu.ua

Право на судовий захист Прав споживачів фінансових послуг :

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Цивільного процесуального кодексу України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.
Право на судовий захист може бути реалізовано шляхом подання позовів до суду:

 • за місцезнаходженням ПрАТ СК «ВЕЛЕС» – до Приморського районного
  суду м. Одеси – згідно з ч. 2 ст. 27 Цивільного процесуального кодексу України;
  або
 • за місцем заподіяння шкоди – згідно з ч. 6 ст. 28 Цивільного процесуального
  кодексу України.

б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства:

ПрАТ СК «ВЕЛЕС» на виконання вимог статті 30 Закону України «Про страхування» дотримується умов забезпечення платоспроможності страховика, зокрема щодо вимог наявності гарантійного фонду страховика. До гарантійного фонду страховика належить додатковий та резервний капітал, а також сума нерозподіленого прибутку.

Резервний капітал створено у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу, шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру, розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

Вільні резерви страховика – це частка власних коштів страховика, яка резервується з метою забезпечення платоспроможності страховика відповідно до прийнятої методики здійснення страхової діяльності. Вільні резерви належать до гарантійного фонду на кінець звітного періоду. Розмір гарантійного фонду відображено у балансі на кожну звітну дату (строка 1415 (Резервний капітал)).

 Фінансову звітність можна переглянути на веб-сайті за посиланням