Україна, м. Одеса, вул. Транспортна 5/1, оф.214.

+38 048 776 01 94, +38 095 602 13 44 info@skveles.kiev.ua

Оголошення про проведення конкурсу на обрання суб’єкта аудиторської діяльності

24 листопада 2023 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» оголошує конкурс на обрання суб’єкта аудиторської діяльності (далі – аудиторська фірма) для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства строком на 3 (три) роки.

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «ВЕЛЕС» відповідно до міжнародних стандартів аудиту.

У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», зокрема щодо суб’єктів аудиторської діяльності при наданні послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, а також умовам конкурсу.

Умови та порядок проведення конкурсу

Аудиторська фірма повинна відповідати таким вимогам:

 • інформація про аудиторську фірму внесена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
 • достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу: за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15% загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та відсутні обмеження, пов’язані з тривалістю надання послуг цьому підприємству.

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

 • підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до ДКЦПФР (звітність емітента);
 • підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до НБУ (Аудиторський звіт щодо підтвердження річної фінансової звітності).

 

Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

 • Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
 • наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;
 • цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
 • Лист-запевнення  щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”
 • Структуру власності та лист –запевнення щодо відсутності у структурі власності (в тому числі КБВ) юридичних на фізичних осіб, місце реєстрації та/або місцезнаходження яких є Російська Федерація або Республіка Білорусь
 • будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною (строки виконання, особливі умови співпраці та інше).

Дата початку проведення конкурсу – 24 листопада 2023 року.

Строк подачі документів до 15 грудня 2023 року включно.

Документи надсилайте, будь ласка, електронною поштою на  info@skveles.kiev.ua
Контактна особа: Голова Правління Шерстньова Оксана Сергіївна (+38 068 185 99 86).

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

Ознайомитися з нашою діяльністю та звітами за попередні роки можна на сайті: за посиланням  https://skveles.kiev.ua/ у розділі Інформація – Фінансові показники ПрАТ СК «ВЕЛЕС».

Додаткова інформація про діяльність Товариства може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу. Результати конкурсу будуть розглянуті згідно діючого законодавства.

Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь, електронною поштою до 20.12.2023р.