Україна, м. Одеса, вул. Транспортна 5/1, оф.214.

+38 048 776 01 94, +38 095 602 13 44 info@skveles.kiev.ua

Захист прав споживачів фінансових послуг

Захист прав споживачів фінансових послуг

Споживач фінансових послуг у випадку порушення його охоронюваних законом прав та інтересів з боку страхової компанії (в тому числі, будь-яких працівників або посадових осіб) має право звернутися безпосередньо до Керівництва ПрАТ «СК «ВЕЛЕС».

Відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення (ч.1 ст.1).

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви(клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) — звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) — звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання — письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга — звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб (ст.3).

Звернення може бути усним чи письмовим (ч.4 ст.5).

Способи, якими громадяни можуть звернутися до ПрАТ «СК «ВЕЛЕС»:

  • письмово, шляхом надсилання звернення поштою, за адресою місцезнаходження ПрАТ «СК «ВЕЛЕС»: Україна, 65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 5/1, оф.214;
  • електронною поштою на адресу: INFO@SKVELES.KIEV.UA
  • особисто або за допомогою засобів телефонного зв’язку за номером телефону: +38 048 776 01 94.

Відповідь на звернення буде надано в порядку та межах строків встановлених законодавством України.

 

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів», споживачі під час укладення, зміни, виконання та припинення договорів щодо отримання (придбання, замовлення тощо) продукції, а також при використанні продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав.

Споживачі фінансових послуг мають право на судовий захист своїх прав, який реалізується шляхом звернення до відповідного суду.

У випадку необхідності споживачі фінансових послуг мають право на звернення до уповноважених державних органів.

Регулятором, який здійснює державне регулювання небанківських фінансових установ, виступає Національний банк України, який розташований за адресою: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601. Телефон: +380 50 462 00 90.

Адреса веб-сайту:  https://bank.gov.ua/

Посилання на розділ “Звернення громадян” офіційного Інтернет-представництва Національного банку: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection