Україна, м. Одеса, вул. Транспортна 5/1, оф.214.

+38 048 776 01 94, +38 095 602 13 44 info@skveles.kiev.ua

Author:

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 09.09.2020

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!     Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» код за ЄДРПОУ 30217808,  місцезнаходження: 65039, м. Одеса, вул. Транспортна, буд. 5/1, офіс 214   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» (надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»),  [...]

Повідомлення про кількість акцій станом на 04.08.2020

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!     Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС»                                  Місцезнаходження : м. Одеса, вул. Транспортна, 5/1, оф.214   Приватне акціонерне Товариство   «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» повідомляє, що : Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на 04.08.2020р. дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів — що відбудуться 09.09.2020 [...]

Особлива інформація про зміну акціонерів з пороговим пакетом акцій

Особлива інформація про зміну акціонерів з пороговим пакетом акцій від 04.08.2020 р.

Особлива інформація про контрольний пакет акцій

Особлива інформація про контрольний пакет акцій від 04.08.2020 р.

Заміна посадових осіб

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)   30.03.2020     (дата реєстрації емітентом електронного документа)   № 05/20     (вихідний реєстраційний номер електронного документа)   Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів […]

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)   30.03.2020     (дата реєстрації емітентом електронного документа)   № 04/20     (вихідний реєстраційний номер електронного документа)   Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів […]

Зміни до Статуту від 30.03.2020

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС»  Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента   Загальні відомості:   Повне найменування: емітента ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30217808 Місцезнаходження емітента 65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 5/1, оф.214 Засоби зв’язку Тел: […]

Повідомлення для акціонерів від 27.03.2020

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!     Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» Місцезнаходження : м. Одеса, вул. Транспортна, 5/1, оф.214   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» повідомляє, що : Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на 24.03.2020 р. дату складення переліку осіб, які мають право на участь у  Загальних зборах — що […]

Доповнення до повідомлення про проведення Зборів акціонерів 30.03.2020

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!     Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» код за ЄДРПОУ 30217808, місцезнаходження: 65039, м. Одеса, вулиця Транспортна, будинок 5/1, офіс 214   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» (надалі — Товариство) повідомляє, що у зв’язку зі зверненням Акціонера Товариства Карауш Надії Петрівни Наглядовою радою Товариства, що оформлене протоколом […]

Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів СК «Велес»

Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів  Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС»   Пропозиція вноситься від акціонера: Карауш Надії Петрівни, що володіє простими іменними акціями Товариства у розмірі 56,3487% статутного капіталу. Зміст пропозиції: Відповідно до ч. 1 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право [...]