Україна, м. Одеса, вул. Транспортна 5/1, оф.214.

+38 048 776 01 94, +38 095 602 13 44 info@skveles.kiev.ua

Author:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про власників істотної участі СК Велес

Відомості про власників істотної участі та остаточних ключових учасників

Схематичне зображення структури власності СК Велес

    Схематичне зображення структури власності СК Велес

Рішення про попереднє наданя згоди на вчинення значних правочинів від 26.04.2021 р.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)   26.04.2021 (дата реєстрації емітентом електронного документа) № 04/21 (вихідний реєстраційний номер електронного документа)   Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 […]

Відомості про зміну складу посадових осіб від 26.04.2021

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)   26.04.2021 (дата реєстрації емітентом електронного документа) № 03/21 (вихідний реєстраційний номер електронного документа)   Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 […]

Повідомлення від 23.04.2021 р.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!     Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Транспортна, 5/1, оф.214 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» повідомляє, що : Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на 20.04.2021р. дату складення переліку осіб, які мають право на участь у  Загальних зборах — що відбудуться 26.04.2021 року) […]

Повідомлення про кількість загальних та голосуючих акцій

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!     Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Транспортна, 5/1, оф.214   Приватне акціонерне Товариство   «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» повідомляє, що : Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на 21.03.2021р. дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів — що відбудуться 26.04.2021 року) складає […]

Повідомлення про проведення загальних річних зборів 26.04.2021 року

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!     Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» код за ЄДРПОУ 30217808, місцезнаходження: 65039, місто Одеса, вулиця Транспортна, будинок 5/1, офіс 214   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» (надалі — Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення Річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»),  […]

ПрАТ Страхова компанія «Велес» оголошує про конкурс на аудиторські послуги

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ АУДИТУ   Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ВЕЛЕС» оголошує проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес станом на 31.12.2020 року. Метою проведення конкурсу є […]

Повідомлення про збори акціонерів 09.09.20

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР! Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС»  Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Транспортна, 5/1, оф.214   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» повідомляє, що : Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на 03.09.2020р. дату складення переліку осіб, які мають право на участь у  Загальних зборах — що відбудуться 09.09.2020 року) […]