Україна, м. Одеса, вул. Транспортна 5/1, оф.214.

+38 048 776 01 94, +38 095 602 13 44 info@skveles.kiev.ua

Author:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 08.08.2022

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 08.08.2022 р. Файл підпису до Відомостей про зміну складу посадових осіб емітента від 08.08.2022 р. Report.xml

Проміжна інформація емітента СК «Велес» за 4 квартал

Проміжна інформація емітента СК "Велес" за 4 квартал

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 23.11.2021

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 23.11.2021

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про власників істотної участі СК Велес

Відомості про власників істотної участі та остаточних ключових учасників

Схематичне зображення структури власності СК Велес

    Схематичне зображення структури власності СК Велес

Рішення про попереднє наданя згоди на вчинення значних правочинів від 26.04.2021 р.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)   26.04.2021 (дата реєстрації емітентом електронного документа) № 04/21 (вихідний реєстраційний номер електронного документа)   Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 […]

Відомості про зміну складу посадових осіб від 26.04.2021

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)   26.04.2021 (дата реєстрації емітентом електронного документа) № 03/21 (вихідний реєстраційний номер електронного документа)   Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 […]

Повідомлення від 23.04.2021 р.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!     Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Транспортна, 5/1, оф.214 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» повідомляє, що : Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на 20.04.2021р. дату складення переліку осіб, які мають право на участь у  Загальних зборах — що відбудуться 26.04.2021 року) […]

Повідомлення про кількість загальних та голосуючих акцій

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!     Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Транспортна, 5/1, оф.214   Приватне акціонерне Товариство   «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» повідомляє, що : Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на 21.03.2021р. дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів — що відбудуться 26.04.2021 року) складає […]