Україна, м. Одеса, вул. Транспортна 5/1, оф.214.

+38 048 776 01 94, +38 095 602 13 44 info@skveles.kiev.ua

ПрАТ Страхова компанія «Велес» оголошує про конкурс на аудиторські послуги

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ

ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ АУДИТУ

 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ВЕЛЕС» оголошує проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес станом на 31.12.2020 року.

Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми, яка спроможна забезпечити належне надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес.

У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу. 

Умови проведення конкурсу:

Аудиторської фірми повинна відповідати таким вимогам:

— інформація про аудиторську фірму внесена до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

— мати право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

— мати досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів аудиту;

– строк діяльності суб’єкта аудиторської діяльності на ринку аудиторських послуг складає не менше 3 років;

— достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу: за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;

— за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15% загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та відсутні обмеження, пов’язані з тривалістю надання послуг цьому підприємству/

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності:

надання обґрунтованої впевненості, що приймається і виконується суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону та міжнародних стандартів аудиту шляхом перевірки фінансової звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності та законів України

Термін випуску звітності до «23» квітня 2021 року.

Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які:

—  не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;

—  мають обмеження, що визначені статтею 27 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

— подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

 Для участі у конкурсі претенденти подають, такі документи:

  • основні відомості про суб’єкт аудиторської діяльності фірму (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи);
  • Документ щодо включення до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності ;
  • Копію чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства;
  • Копію Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг;
  • Довідку довільної форми щодо досвіду виконання аналогічних договорів із страховими компаніями;
  • Цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
  • будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

Строк подачі документів – до 29 січня 2021р. включно.

Документи надсилайте, будь ласка, електронною поштою на сайт компанії: info@skveles.kiev.ua та/або за адресою: 65039, м. Одеса, вул.Транспортна, 5/1, оф.214., , телефон (048) 776 0194

Контактні особи:  Голова правління Мишалов Ірина Павлівна

 Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.