Україна, м. Одеса, вул. Транспортна 5/1, оф.214.

+38 048 776 01 94, +38 095 602 13 44 info@skveles.kiev.ua

Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів СК «Велес»

Пропозиція

до проекту порядку денного річних загальних зборів 

Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС»

 

Пропозиція вноситься від акціонера:

Карауш Надії Петрівни, що володіє простими іменними акціями Товариства у розмірі 56,3487% статутного капіталу.

Зміст пропозиції:

Відповідно до ч. 1 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.

 

Пропозиції вносяться шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

 

Прошу розглянути пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС» (надалі також – ПрАТ СК «ВЕЛЕС» та/або Товариство), які відбудуться 30 березня 2020р., та проекту рішень, що були затверджені протоколом Наглядової ради №25/02-20 від 25 лютого 2020 року.

 

питання порядку денного Питання порядку денного, винесене на голосування
 

16.

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства
Проект рішення:

 

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

2. Визначити Голову Правління Товариства Мишалов І.П. уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання  Статуту Товариства в новій редакції.

3. Доручити Голові Правління Товариства Мишалов І.П. чи за його дорученням третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями

 

 

 

06 березня 2020 р.

Акціонер Карауш Н.П.