Україна, м. Одеса, вул. Транспортна 5/1, оф.214.

+38 048 776 01 94, +38 095 602 13 44 info@skveles.kiev.ua

Зміни до Статуту від 30.03.2020

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС»

 Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

Загальні відомості:

 

Повне найменування: емітента ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС»

Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30217808
Місцезнаходження емітента 65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 5/1, оф.214
Засоби зв’язку Тел: (048) 776-01-94,

 

Факс: (048) 776-01-94.

Електронна поштова адреса емітента info@skveles.kiev.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації  

https://skveles.kiev.ua/

Вид особливої інформації Відомості про зміни до статуту, пов’язані зі зміною прав акціонерів

  

  1. Текст повідомлення

Загальними Зборами ПрАТ СК «ВЕЛЕС» 30.03.2020 р. було прийнято рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затверджено нову редакцію Статуту Товариства. Зміни стосуються власників простих іменних акцій. Статут доповнено наступними пунктами:

  • . Вимоги статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» на Товариство не поширюються.
  • . Вимоги статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства» на Товариство не поширюються.
  • . Вимоги статті 653 Закону України «Про акціонерні товариства» на Товариство не поширюються.

 

Загальна кількість голосуючих акцій відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24.03.2020 р. склала 150 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 148 900 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 148 900 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували

«проти» прийняття рішення 0 штук.

 

Голова правління                                                                                Мишалов І.П.

 

Файл підпису до змін до Статуту від 30.03.2020